14 Eylül 2013 Cumartesi

PES 2014 DEMO ÇIKTI ..

10 Eylül tarihinde Demosu çıkan pes 2014'ün 20 Eylül tarihinde kullanıcı ile tamamen buluşması bekleniyor

11 Ağustos 2013 Pazar

Disiplin Cezası Nedeniyle Memuriyeti Sona Erenlere Geri Dönüş Yolu Açıldı

28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyettleri sona erdirilenlerin yeniden memur olabilmeleri için başvurular 12-29 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Başvuranların, belirtilen genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında  önce ki  veya benzer unvanlı kadrolara iki ay içinde atamaları gerçekleşecek .

     Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin  Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna,(28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların; Memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları, durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması, bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları, üç ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz) maddesi eklendi. 
   28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanların tekrar göreve dönmeleri için başvurular  pazartesi başlayacak. 
   Başvuruda bulunacaklar, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne  yazacakları dilekçe ile Hizmet Cetveli, Nüfus Cüzdanı Örneği, Öğrenim Belgesi,  görevine son verildiğine ilişkin belgeler ''Bakanlık Onayı, Yüksek Disiplin Kurulu kararı veya benzeri belgeler,'' sunmaları gerekmektedir.
   
    

19 Haziran 2013 Çarşamba

Arama Motoru Optimizasyonu’nun Temelleri

Özgün ve doğru sayfa başlıkları oluşturun  !!!!! 

 Sayfa başlıklarını başlık etiketleri kullanarak gösterin..

Başlık etiketi, hem kullanıcılara hem de arama motorlarına belirli bir sayfanın konusunun ne olduğunu belirtir. Bir HTML dokümanında title head etiketi içinde bulunmalıdır .İdeal olarak sitenizdeki her sayfa için özgün bir başlık oluşturmalısınız.

 Sayfanın başlık etiketleri içeriğinin arama sonuçlarında görünmesi

Eğer dokümanınız arama sonuçları sayfasında görünüyorsa, başlık etiketi içeriği genellikle arama sonucundaki ilk satırda görüntülenir.Kullanıcıya, aradığı terimle bulduğu sayfanın ne
kadar ilgili olduğunu göstermeye yardımcı olur.
  
 Anasayfanızın başlığında web sitenizin/işletmenizin adı yer alabilir ve ayrıca bulunduğunuz bölge veya temel faaliyet alanlarınız ve hizmetleriniz gibi bazı önemli bilgileri ekleyebilirsiniz

(1) Beyzbol kartı sitemizin ana sayfasının başlığında işletmenin adı ve üç temel faaliyet alanı bulunmaktadır.

 (2) Bir kullanıcı [baseball cards] araması yapıyor. Anasayfamız, başlık birinci satırda görünecek şekilde listeleniyor (kullanıcının aradığı terimlerin koyu renkli olarak belirtildiğine dikkat edin)
 
Eğer kullanıcı sonuca tıklar ve sayfayı ziyaret ederse, sayfanın başlığı tarayıcınızın üst  bölümünde görünür.
 (3) Bir kullanıcı [rarest baseball cards] araması yapıyor. Sitemizde derinde bulunan ilgili bir sayfa (başlığı, içeriği yansıtacak şekilde özgün olduğu için) bir arama sonucu olarak görüntüleniyor.
Arama motoru : Anahtar kelimeler veya belirtilen diğer terimlerle İnternet’teki mevcut verileri
arayan bir bilgisayar işlevi veya bu işlevin bulunduğu bir programdır.
etiketi : HTML belgesindeki üstbilgiyi gösteren bir öğe. Bu öğenin içeriği tarayıcıda
görüntülenmez.

Html (HyperText Markup Language) : Köprü Metni Biçimlendirme Dili’nin kısaltması. Bu dil, web sayfası belgelerini tanımlamada kullanılır. Belge metni, köprü metinleri ve gömülü görseller dahil,web sayfalarının temel öğelerini belirtir.

Sayfa içeriğini doğru olarak tanımlayın  !!!

Sayfa içeriğini etkili olarak anlatan bir başlık seçin.
 Yanlışlar : 
Sayfadaki içerikle ilgisi olmayan bir başlık seçmeyin. 
 “adsız” veya “yeni sayfa 1” gibi anlamsız başlıkları kullanmayın. 
Her sayfa için ona özgü başlık etiketleri oluşturun !!!

Sayfalarınızın her birisinin ideal olarak kendine özgü bir başlık etiketi olmalı, böylece Google bu sayfanın sitenizdeki diğer sayfalardan nasıl farklı olduğunu anlayabilir.
Sayfa başlıklarının düzenlenmesi arama motoru optimizasyonunun önemli noktalarından biridir.
Tanım (“description”) meta etiketinden faydalanın ...Açıklamalar her sayfa için ayrı ayrı tanımlanabilir ....

Bir sayfanın tanım (“description”) meta etiketi, Google ve diğer arama motorlarına sayfanın ne hakkında olduğuna dair özet bilgi sağlar . Sayfa başlığı birkaç kelime veya deyimden oluşurken sayfanın tanım meta etiketi bir veya iki cümleden veya kısa paragraftan oluşabilir. Google Web Yöneticisi Araçları içerik analizi bölümü, tanım meta etiketlerinin çok kısa, çok uzun veya çok defa tekrarlandığını belirten kullanışlı araçlar sağlar (aynı bilgi başlık <.title> etiketi için de sağlanır). 

Tanım meta etiketi kullanımının faydaları nelerdir ?

Tanım meta etiketleri önemlidir, çünkü Google bunları sayfalarınız için kısa bir özet olarak kullanabilir. “Kullanabilir” diyoruz, çünkü sayfanızdaki yazılı metinde arama terimiyle
eşleşen bölümü de görüntüleyebiliriz
.Snippet’lar bir sayfanın başlığının altında, sayfanın URL’sinin üstünde görüntülenir. Kullanıcı araması ile eşleşen terimler snippet bölümünde koyu
renkle belirtilir . Bu şekilde kullanıcıya aradığı terimin sayfadaki içerik ile eşleşip eşleşmediği hakkında ipucu verilir . Aşağıda görülen başka bir örnekte ise daha alttaki sayfada bulunan bir makale sayfasındaki tanım meta etiketinden (idealinde kendi tanım meta etiketi girilmiş olmalıdır) özet bilgiyi göstermektedir.


(1) Sitenin içeriği hakkında özet bilgi sağlayan anasayfamızın tanım meta etiketinin başlangıcı
(2) Bir kullanıcı [baseball cards] araması yapıyor. Anasayfamız, tanım meta etiketinden oluşturulan snippet kullanılarak bir sonuç sayfası olarak görüntüleniyor (Kullanıcının aradığı terimlerin koyu renkli olarak belirtildiğine dikkat edin)


(3) Bir kullanıcı [rarest baseball cards] araması yapıyor. Daha derin seviyedeki bir sayfamız kendi tanım etiketinden oluşturulan snippet kullanılarak bir sonuç sayfası olarak görüntüleniyor.Alan adı : İnternet’te bir bilgisayarın veya ağın konumunu gösteren adres. Bu adlar,
yinelenmeyi önlemek için kontrol altındadır.

Açık Dizin Projesi (ODP) : Dünyanın gönüllü çalışmaya dayalı en büyük Web dizini (büyük bir ölçek halinde toplanan ve kategorilere göre düzenlenen İnternet bağlantıları listesi).
Snippet : Bir arama motorunun arama sonuçlarındaki sayfalarda ilgili web sayfasının
başlığı altında görüntülenen metin. Web sayfasının özeti ve/veya arama
kelimeleriyle eşleşen sayfa kısımları görüntülenir
.


Yanlışlar : 
Sayfa içeriği ile ilgisi olmayan tanım meta etiketi yazmayın. 
“Bu bir web sayfasıdır” veya “ Beyzbol hakkında sayfa” gibi genel tanımlar yazmayın. 
 Tanımı sadece anahtar kelimelerle doldurmayın. 
 Bütün sayfa içeriğini kopyalayıp tanım meta etiketine yapıştırmayın. 
Sitenizdeki sayfaların hepsinde ya da çoğunluğunda aynı tanım meta etiketini kullanmayın.

Tanım meta etiketlerini hem kullanıcılara hem de arama motorlarına sayfanız hakkında özet bilgi vermek için kullanın!

Web sitenizdeki dokümanlar için açıklayıcı kategoriler ve dosya adları vermeniz, hem sitenizin daha düzenli hale getirilmesine hem de dokümanlarınızın arama motorları tarafından daha iyi taranmasına yardımcı olur. 

Bazı kullanıcılar sayfanıza, sayfanın URL’sini kullanarak bağlantı verebilirler. Eğer URL’niz ilgili kelimelerden oluşursa, kullanıcılara ve arama motorlarına sayfanız hakkında bir
oturum kimlği değerinden veya anlamsız parametrelerden daha fazla bilgi sağlar.


Son olarak, unutmayın ki bir dokümanın URL’si Google’daki arama sonuçlarının bir parçası olarak dokümanın başlığı ve snippet bölümü altında görüntülenir.

 Yukarıda vurgulanmış kelimeler kullanıcıya veya arama motoruna daha sayfayı ziyaret etmeden bağlantılı sayfanın ne ile ilgili olduğu hakkında bilgi verir.
 Bir kullanıcı [baseball cards] araması yapıyor. Anasayfamız sonuçlarda URL’si başlık ve snippet bölümünde görünecek şekilde listeleniyor.

 Tarama : Web sitelerinin, dizine eklenmek üzere, arama motoru yazılımıyla (botlar)
araştırılması.

Parametre : Bir sitenin davranışını belirtmek için URL’de sağlanan veriler.
Kimlik (oturum kimliği) : Sisteme veya ağ iletişimine erişim halindeki kullanıcının kimliğini belirleme ve/veya davranışını yönetme amacıyla sağlanan veri.
301 yönlendirme : Bir HTTP durum kodu (bkz. sayfa 1). Site ziyaretçisini belirli bir URL’ye otomatik olarak geçmeye zorlar.
Alt alan adı : Normal bir alan adından daha dar bir kategoriyi tanımlamak için kullanılan bir tür
alan adı.

Kök dizin . Bir site ağaç yapısının en üstündeki dizin. Bazen kök olarak adlandırılır.

 Kullanıcılarınız ve arama motorları için anlaşılması kolay bir URL seçiniz !!!!
URL’lerde kelimeler kullanın .. 
Yanlışlar : 
Gereksiz parametreler ve ID değerleri bulunan uzun URLler oluşturmayın 
“sayfa1.html” gibi genel sayfa adları seçmeyin 
Sayfa adında “baseball-cards-baseball-cards-baseballcards.htm” gibi anahtarkelimeleri tekrar tekrar kullanmayın.

Arama Motoru Optimizasyonu Kullanımı


Arama Motoru Optimizasyonu Hakkında
Her ne kadar rehberin başlığı “arama motoru” kelimelerini içerse de, optimizasyon kararlarınızı öncelikle ve çoğunlukla sitenizi ziyaret edenler için en iyisi olacak şekilde vermenizi öneririz. Onlar, içeriğinizin ana kullanıcıları ve içeriğinizi bulmak için arama motorunu kullanıyorlar. Bu yüzden arama motorlarındaki organik arama sonuçlarında üst sırada yer almak için bazı ince ayarlamalar yapmanız her zaman istenen sonuçları sağlamayabilir. Arama motoru optimizasyonu, sitenizin arama motorlarında görünürlüğünü artırmak için atılabilecek en iyi adımdır, ama yine de site içeriğinin asıl kullanıcıları arama motorları değil sitenizin ziyaretçileridir. 
Sizlere arama motoru optimizasyonu (SEO) hakkında çeşitli püf noktaları açıklayacağım!


Google indeksini güncel tutmak için internet içeriğini her gün, her gece durmaksızın taramaktadır. Arama motoru optimizasyonu sadece organik arama sonuçlarını etkiler. Google AdWords gibi ücretli veya “sponsorla sağlanan” sonuçlar üzerinde etkisi yoktur.

Arama Motoru Optimizasyonu’nun Temelleri  
 •     Özgün ve doğru sayfa başlıkları oluşturun
 •     Tanım (“description”) meta etiketinden faydalanın
Site Yapısının Geliştirilmesi

 • URL’lerinizin yapısını geliştirin
 • Sitenizde gezinmeyi kolaylaştırın
İçerik Optimizasyonu

 • Kaliteli içerik ve hizmetler sunun
 • Daha iyi bağlantılı metin ekleyin
 • Görsel kullanımı optimize edin
 • Uygun başlık biçimlendirmesi etiketleri seçin
Arama Motorlarının Sitenizi Taramasını Sağlamak
 • Robots.txt dosyasının etkili kullanımını sağlayın
 • Bağlantılarda rel=“nofollow” özelliğinin kullanılması hakkında bilgi edinin
Mobil Telefonlar için Arama Motoru Optimizasyonu

 • Mobil sitelerinizi Google’a bildirin
 • Mobil cihaz kullanıcılarına doğru bir şekilde rehberlik edin
Reklamlar ve Site Analizi

 • Web sitenizin reklamını doğru metotlarla yapın
 • Web yöneticisi ücretsiz araçlarından yararlanın
Arama motoru optimizasyonu sadece organik arama sonuçlarını etkiler. Google AdWords gibi ücretli veya “sponsorla sağlanan” sonuçlar üzerinde etkisi yoktur.


Kaynak :   http://www.google.com.tr/webmasters/

10 Haziran 2013 Pazartesi

Subliminal Mesaj Prezi Sunumu

Bu sunumda Sosyal Medya Uzmanlığı Kapsamında Çalışmakta olduğumuz Sunum Çalışmasında Subliminal mesaj üzerinde çalıştık. Profesyonel iş hayatında kullanılabilecek sunum tekniğini sizlerle paylaşmak istedik..blimal mesajları nasıl kullanıldığını çizgi filmlerde ve reklamlarda beyinlere nasıl enjekte edildiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz..


23 Mayıs 2013 Perşembe

Prezi Otel Anket Sunumu


Bu sunumda Sosyal Medya Uzmanlığı Kapsamında Çalışmakta olduğumuz Sunum Çalışmasından Hayali yarattığımız bir otelin Müşteri Anket Memnuniyet analizini sunum haline çevirdik .Profesyonel iş hayatında kullanılabilecek sunum tekniğini sizlerle paylaşmak istedik..

21 Mayıs 2013 Salı

Subliminal Mesaj Nedir ?

Bilince ulaşma eşiğini geçemeyen, eşik altında kalan ve canlının farkettiğinin farkında olamadığı uyarıcıdır.Duyduğumuz, gördüğümüz ama kavrayış olarak algılayamadığımız her şey bilinçaltına ileride tekrar
kullanılmak üzere veri olarak depolanır ve gelecekteki hareketlerimize yön çizer. İşte tam da bu aşamada bilince değil ama bilinçaltına hitap eden bütün propaganda ve veriler, bizim davranışlarımıza yön çizen güdüler olarak karşımıza çıkar. 


17 Mayıs 2013 Cuma

Profesyonel İş Ağları..

Profesyonel iş ağları, iş dünyasına girmiş olan insanların öz geçmişlerini, uzmanlaştıkları alanları yazdıkları ve benzer şekilde profilleri bulunan iş arkadaşlarını ekleyerek oluşturdukları bir iş bağlantıları ağıdır.

Bu tür iş ağları sayesinde konusunda uzmanlaşmış insanlara ulaşabilir, iş bulabilir veya insan kaynakları uzmanlarının size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Kısacası iş ağları, iş dünyasında birbirine yardım edebilecek insanların birbirini bulmasını sağlıyor. Aynı zamanda internette ki dijital kartvizitiniz oluyor.

Bir kaç örnek verecek olursak...

İnteraktif Sözlükler...

Konumuz İnteraktif Sözlükler. İnteraktif sözlük nedir, en popüler interaktif sözlükler nelerdir, interaktif sözlük listesi. 
Malumunuz Türkiye interaktif sözlük cenneti. Bu alanda ilk uygulayıcı ekşi sözlük olmuştur ve sonrasında onlarcası peş peşe açılmıştır. Aslında interaktif sözlük ve klonlarının çokluğu eleştirilir, ama bu eleştirilere hiç katılmamakla birlikte, bir interaktif sözlük, herhangi bir forum sitesinden çok daha faydalı ve işlevseldir. Bilgiler daha organizedir, arayüz daha temiz ve sadedir. Konsepti vardır. Seveni çoktur, okuyucusu, takip edeni çoktur.

Sİteni 130 Arama Motoruma Kaydet

Video Paylaşım Servisleri

       Twitter ile video paylaşımı konusunda kullanılan en sık yol, yüklenen dosyanın yer aldığı video paylaşım sitesindeki adrese bağlantı vermektir. Fakat bu kadar uzun yollara yönelmeye hiç gerek yok! Zira size sunacağım 5 video paylaşım servisiyle kolaylıkla videolarınızı paylaşabilirsiniz. Bunun yanında bazı servislerin canlı yayın özelliğinin de bulunduğu belirtelim.

Blog Servisleri

Her ne kadar başını Twitter’ın çektiği microblog servisleri blog yazma alışkanlığını baltalamış olsa da halen uzun uzun blog yazısı yazmak bir çok kişi için vazgeçilmezler arasında.
Sizde kendi blogunuzu açmak istiyor ancak yazılım, hosting gibi teknik işlerle uğraşmak istemiyorsanız hazır blog servislerini kullanabilirsiniz.

Listemiz de kendi blogunuzu açabileceğiniz 10 blog servisini bulabilirsiniz.


Blogcu

Türkiye’nin en büyük ücretsiz Türkçe blog servisidir. Nokta A.Ş. bünyesinde ki Blogcu uzun yıllar hizmet vermekte ve aktif kullanıcı sayısı oldukça fazladır.

Web Sitesi: http://www.blogcu.com


ip adresiniz

ip adresi

Takipçilerim